วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ครั้งแรกที่มีแบบเรียนภาษาไทย


แบบเรียนภาษาไทย มีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) โดยพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) ได้เรียบเรียงแบบเรียนภาษาไทยขึ้นมาชุดหนึ่ง คือ “ มูลบทบรรพกิจ” เป็นแบบเรียนภาษไทยว่าด้วยวิธีใช้ตัวอักษร พยัญชนะเสียงสูงต่ำ การผัน การประสมอักษรและตัวสะกดการันต์ พร้อมแทรกเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา ไว้ด้วย

จาก > หนังสือชุดความรู้รอบตัว 100 เรื่องเมืองไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น